הכוונת אנרגיית ריפוי.

תרגיל הכוונת אנרגיית ריפוי להבראה ורגיעה.