דיסק להכוונת אנרגיה.

דיסק להכוונת אנרגיה ריפוי להבראה.